Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Kierowca C+E - woj. świętokrzyskie

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Kierowca C+E” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szkolenie obejmuje:

Nazwa szkolenia Teoria Praktyka
Kurs prawa jazdy w kategorii C 20 godzin 30 godzin
Kurs prawa jazdy w kategorii E 20 godzin 25 godzin
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 130 godzin 10 godzin
Łączna liczba godzin 235 godzin

lub

Nazwa szkolenia Teoria Praktyka
Kurs prawa jazdy w kategorii D 20 godzin 60 godzin
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 130 godzin 10 godzin
Łączna liczba godzin 220 godzin

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Pracowników oraz kadrę zarządzającą mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • Przedsiębiorstwa prowadzące główną działalność w następujących branżach: budowlanej, transportowej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł źródeł energii, usługowej, handlowej,
 • Przedsiębiorstwa spełniające kryteria uprawniające do otrzymania pomocy de minimis.

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
 • Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat,
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Umowa o pracę – z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Osoby pracujące i/lub zamieszkałe, w rozumieniu KC, na terenie woj. świętokrzyskiego.

Zapewniamy:

 • Catering,
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Badania lekarskie.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...