Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - woj. wielkopolskie

 

 

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego - z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (wykaz gmin z których mogą pochodzić uczestnicy w załączeniu), nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 6.2  Aktywizacja zawodowa.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego w  gminach należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne- liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 4 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe:

- prawo jazdy kat C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona 190 godz. - 48 osób

+ prawo jazdy kat. E dla osób dla osób które najlepiej zaliczyły egzaminy w ramach kat C 45 godz. - 24 osoby 

lub

- prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób - 220 godz.

lub inne szkolenie które wynika z przeprowadzonego IPD

3. pośrednictwo pracy - 6 godz./osobę

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

  •  - Posiadanie prawa jazdy kat. B,
  •  - Wykształcenie co najmniej podstawowe,
  •  - brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

 

 Zapewniamy:

  •   Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)

- kat. C,C+E - 1562,75 zł netto

- kat. C - 1263,50 netto

- kat. D - 1460,80 zł netto

  •   Catering (obiad , przerwa kawowa)
  •   Opłacamy egzaminy państwowe,
  •   Zwrot kosztów dojazdu - do max. 400 zł
  •   Badania lekarskie

 

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

Biuro Projektu:

ul. Skalmierzycka 2A

62-800 Kalisz

siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn 

tel. 577 80 77 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rekrutacja trwa - projekt wydłużony do 31.03.2020r.

 

formularz zgłoszeniowy

regulamin projektu

wykaz gmin - aktualizacja - rozszerzona liczba gmin 

 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia na dzień składania formularza zgłoszeniowego. 

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób niepracujących powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego .        
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie działań i w sposób bezpośredni przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 33%,

b) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38 %,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30 %

d) dla osób w wieku 50 lat i więcej 33%

f) dla kobiet 39 %

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 1 001 680,00 zł

 

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 851 428,00 zł

 

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostaną dodane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

 

harmonogram doradztwa zawodowego/IPD

harmonogram szkolenia kat. C gr. 1 

harmonogram szkolenia kat. D gr 1

harmonogram szkolenia kat. C

harmonogram szkolnia kat. D

harmonogram szkolenia kat. C gr 5

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...