Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

SIŁA KWALIFIKACJI - woj. kujawsko-pomorskie - outplacement

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Siła kwalifikacji” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
 
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 3 godz./osobę,
 
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
 
- prawo jazdy kat. C-50 godz., C+E-45 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
 
- spawacz MAG 135 i TIG 141 - 238 godz. 
 
 włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
 
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 3godz./osobę
 

Kryteria dodatkowe uprawniające do udziału w kursie:

 
- Ukończone 21 lat i posiadanie prawa jazdy kat. B (uczestnicy kursu kat. C, C+E)
 
- Ukończone 18 lata (uczestnicy kursu spawania)
 
- Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza
 
 
Zapewniamy:
 
- Stypendium szkoleniowe
 
- Komplet materiałów szkoleniowych
 
- Catering
 
- Opłacamy egzaminy państwowe
 
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 
- Badania lekarskie
 
- Stypendium stażowe 
 
- Ubezpieczenie NNW
 
 
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
 
KONTAKT:
 
Biuro Projektu:
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych
ul. Fordońska 353 p. 34
Bydgoszcz
tel. 537 824 632
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w związku z brakami kadrowymi prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00
czwartek od g. 10.00 do g. 18.00
 
 
 
 
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zaw. 60 uczestników/czek projektu , w tym min. 6 kobiet, (zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia oraz zwolionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 mies. przed przyst do projektu) z woj.kujawsko-pomorskiego,dzięki udziałowi we wsparciu w ramach projektu.
 
Cel zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie.
 
Zaplanowane działania każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników zdiagnozowane w IPD.
 
Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w tym: IPD, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
 
Głowne rezultaty:
 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 70% tj. min 42 osoby
 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 54 osoby
 
 
Wartość projektu wynosi: 855 510,75 zł,
 
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 812 735,21 zł.
 
 
 
 
 

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...