Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

O stowarzyszeniu

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Instytucja funkcjonuje od 2003 roku, wśród zadań statutowych znajdują się:

  • współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie profilowania, kształcenia i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych;
  • prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich;
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży;
  • umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych;
  • szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

 

 www.asise.pl