Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Projekt Młodzi - wykształceni woj. kujawsko - pomorskie

 

 

 

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - rekrutacja zakończona

* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - rekrutacja zakończona

* kurs spawania metodą MAG 135 - ostatnie wolne miejsca

* kurs spawania metodą TIG 141 - ostatnie wolne miejsca

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Czytaj więcej...

Projekt "Kurs Kierowcy" - województwo mazowieckie

Nabór uczestników do projektu został zakończony.

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa mazowieckiego (powiat radomski oraz miasto Radom) w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Kurs Kierowcy" organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europjskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. mazowieckie - jedynie powiat radomski oraz miasto Radom, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują - tj. są bierni zawodowo (81% uczestników) lub bezrobotni,
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- wsparcie psychologiczne

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD:

- kurs prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej +  kurs specjalisty ds. spedycji +  przygotowaniem do certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wraz z opłaconym egzaminem

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem

· pośrednictwo pracy

Czytaj więcej...

Projekt "Aktywizowani" województwo lubelskie

 

Nabór uczestników do projektu został zakończony.

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa lubelskiego w wieku 15-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne  lub bierne zawodowo) do udziału w projekcie "Aktywizowani" organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD:

- kurs prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs prawo jazdy kat. C,  C+E+ kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs prawo jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs specjalisty ds. spedycji +  przygotowaniem do certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wraz z opłaconym egzaminem

- kurs Instalatora urządzeń energii odnawialnych + kurs na uprawnienia energetyczne G1

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem

· pośrednictwo pracy

Czytaj więcej...

Aktualności

BEZPŁATNY KURS SPAWANIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH - dodatkowa rekrutacja (ilość miejsc ograniczona)

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 
w wieku 18-29 lat.

* kurs spawania metodą MAG 135 -145 godzin lub TIG 141 - 103 godziny

Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy.

STYPENDIUM SZKOLENIOWE dla uczestników 738zł lub 964zł w zależności od szkolenia.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1850 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Zapraszam
tel. 537-824-632


Czytaj więcej...