Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Świadoma swoich możliwości - program wspierania aktywności zawodowej kobiet -woj. mazowieckie - miasto Radom

 

 

 
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych realizuje projekt „Świadoma swoich możliwości - program wspierania aktywności zawodowej kobiet” współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  – Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.4. Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet.
 
Celem głównym projektu  jest poprawa sytuacji zawodowej i zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 45 kobiet, stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami 
 
i zapotrzebowaniem rynku pracy(wynikających z IPD) i pozostałe działania aktywizujące (szkolenia aktywizujące, wsparcie pomostowe) oraz dzięki wsparciu towarzyszącemu działaniom skierowanym na ich aktywizację zawodową, w okresie realizacji projektu.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2024 r. – 30 kwietnia 2025 r.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 024 238,25 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 870 602,51 PLN

Czytaj więcej...

Unia Europejska

Polityka prywatności