Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Nowe możliwości - woj. kujawsko-pomorskie - outplacement

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Nowe możliwości” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 4 godz./osobę,
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
- prawo jazdy kat. C-50 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
- szkolenia, których tematyka została określ po oprac IPD, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami kujawsko-pom. rynku pracy tj. będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub
kompetencji w zawodach deficytowych w woj.kuj-pom.  (w oparciu Barometr zaw.2020 raport pods.badanie w woj.kuj-pom). włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1033,68 netto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 4godz./osobę
 
Kryteria dodatkowe uprawniające do udziału w kursie:
- Ukończone 21 lat i posiadanie prawa jazdy kat. B (uczestnicy kursu kat. C)
- Ukończone 18 lata 
- Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 
Zapewniamy:
- Stypendium szkoleniowe
- Komplet materiałów szkoleniowych
- Catering
- Opłacamy egzaminy państwowe
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- Badania lekarskie
- Stypendium stażowe 
- Ubezpieczenie NNW
 
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
 
KONTAKT:
Biuro Projektu: - uwaga zmiana adresu biura
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych
ul. Młynarska 1A/3,
87-800 Włocławek
tel. 694 163 744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w związku z brakami kadrowymi prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od g. 10.00 do g. 16.00
 
 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości podjęcia pracy lub utrzymania dotychczasowej przez 60 osób,w tym min. 36 kobiet (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed przystąpieniem do projektu )z woj. kujawskopom,
dzięki udziałowi we wsparciu projektowym.
 
Cel zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie.
Zaplanowane działania każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników zdiagnozowane w IPD.
Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w tym: IPD, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
 
Głowne rezultaty:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 70% tj. min 42 osoby
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 54 osoby
 
Wartość projektu wynosi: 683 413,88 zł,
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 580 901,79 zł.

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...