Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Nowe możliwości - woj. kujawsko-pomorskie - outplacement

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Nowe możliwości” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 4 godz./osobę,
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
- prawo jazdy kat. C-50 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
- szkolenia, których tematyka została określ po oprac IPD, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami kujawsko-pom. rynku pracy tj. będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub
kompetencji w zawodach deficytowych w woj.kuj-pom.  (w oparciu Barometr zaw.2020 raport pods.badanie w woj.kuj-pom). włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1033,68 netto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 4godz./osobę
 
Kryteria dodatkowe uprawniające do udziału w kursie:
- Ukończone 21 lat i posiadanie prawa jazdy kat. B (uczestnicy kursu kat. C)
- Ukończone 18 lata 
- Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 
Zapewniamy:
- Stypendium szkoleniowe
- Komplet materiałów szkoleniowych
- Catering
- Opłacamy egzaminy państwowe
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- Badania lekarskie
- Stypendium stażowe 
- Ubezpieczenie NNW
 
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
 
KONTAKT:
Biuro Projektu:
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych
ul. Fordońska 353, pokój nr 34
Bydgoszcz
tel. 694 163 744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w związku z brakami kadrowymi prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00
czwartek od g. 10.00 do g. 18.00
 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości podjęcia pracy lub utrzymania dotychczasowej przez 60 osób,w tym min. 36 kobiet (zagrożonych/przewidzianych do zwolnienia/zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed przystąpieniem do projektu )z woj. kujawskopom,
dzięki udziałowi we wsparciu projektowym.
 
Cel zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie.
Zaplanowane działania każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników zdiagnozowane w IPD.
Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w tym: IPD, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
 
Głowne rezultaty:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 70% tj. min 42 osoby
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 54 osoby
 
Wartość projektu wynosi: 683 413,88 zł,
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 580 901,79 zł.

Aktualności

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...