Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

KIERUNEK: SUKCES - woj. lubelskie

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „KIERUNEK: SUKCES” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające prawo jazdy kat. B, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa lubelskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:

  • osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 5 godz./osobę,

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osobę,

3. Szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat. C-50 godz., C+E-45 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.

- prawo jazdy kat. D-80 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.

 włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.

4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.

5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 6 godz./osobę

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do udziału w kursie:

- Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E)

- Ukończone 24 lata (uczestnicy kursu kat. D)

- Posiadanie prawa jazdy kat. B

- Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

 

Zapewniamy:

- Stypendium szkoleniowe- 1289,00 zł brutto za całe szkolenie

- Komplet materiałów szkoleniowych

- Catering (obiad, przerwa kawowa)

- Opłacamy egzaminy państwowe

- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

- Badania lekarskie

- Stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.

- Ubezpieczenie NNW

 

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

Formularz zgłoszeniowy- aktualizacja 29.08.

 

zaświadczenie od pracodawcy - osoba pracująca

 

zaświadczenie od pracodawcy - osoba zwolniona

 

Regulamin projektu

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej dla 80 osób z woj. lubelskiego (w tym min. 8 kobiet), należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższych niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz do grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu.

 

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie działań i w sposób bezpośredni przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

Projekt zakłada uzyskanie wyższych kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 72 Uczestników/czek, natomiast osoby, które po opuszczeniu programu podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie na poziomie min. 55% (45 osób).

 

Wartość projektu wynosi: 1.355.819,52 zł,

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1.152.446,59 zł.

 

KONTAKT:

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych

ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin

tel.: 81-532-46-32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram udzielonego wsparcia:

 

IPD/DORADZTWO ZAWODOWE - aktualizacja

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...