Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Kurs kierowcy - woj. lubelskie

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z świadectwem kwalifikacji

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Kurs Kierowcy” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Rozpoczęcie naboru - pierwsza grupa szkoleniowa rozpocznie zajęcia w sierpniu 2013 r.

Szkolenie obejmuje:

Nazwa szkolenia Teoria Praktyka
Kurs prawa jazdy w kategorii C 20 godzin 30 godzin
Kurs prawa jazdy w kategorii E 25 godzin 25 godzin
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 130 godzin 10 godzin
Łączna liczba godzin 235 godzin

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Pracowników oraz kadrę zarządzającą mikroprzedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego,
 • Przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka
 • Przedsiębiorstwa spełniające kryteria uprawniające do otrzymania pomocy de minimis

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum  dwu lat,
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Umowa o pracę – z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Osoby pracujące i/lub zamieszkałe, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego.
 • Osoby samozatrudnione (przedsiębiorcy)

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Opłacamy egzaminy państwowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...